сорокоустие

сорокоустие
  пшеница, вино, тамян, свещи и пр., които се носят в църквата 40 дена след смъртта.

Църковнославянски речник. . 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”